• ร่วมงานกับเรา
  • Careers

 

    บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ผู้นำในการบริหารโครงการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Business Process Outsourcing) พร้อมเสนอโอกาสและตำแหน่งที่เหมาะสมแก่บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับเรา หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเรา เลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมตามข้อมูลด้านล่างนี้ 
รายการตำแหน่งงาน
ทั้งหมด 12 ตำแหน่ง
ลำดับที่ วันที่ บริษัท ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์(ปี) สถานที่ อัตรา
1 30-09-2015 บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด IT infrastructure
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ไม่ระบุSilom1
2 30-09-2015 บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด Senior Mobile Developer
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปSilom2
3 30-09-2015 บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด Sales Executive (English Advanced)
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปSilom2
4 30-09-2015 บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ผู้จัดการโครงการ (ด้าน IT ) Project Manager
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปSilom2
5 30-09-2015 บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด Presales
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปSilom2
6 30-09-2015 บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด Database Administrator
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปSilom2
7 30-09-2015 บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด Project Coordinator
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปSilom2
8 30-09-2015 บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด Security Sales Engineer
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปSilom1
9 30-09-2015 บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด Security Operation Engineer
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปSilom1
10 30-09-2015 บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด Network Engineer
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปSilom1
11 30-09-2015 บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด Senior Software Developer
ปริญญาตรี
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปSilom2
12 30-09-2015 บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด Software Developer
ปริญญาตรี
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปSilom2
 

หน้า: 1

<<BackNews & Events | Technology| Products & Services | Careers | Company | Contact Us | FAQ

   © 2012 Chan Wanich Co.,Ltd. All Rights Reserved.