• ร่วมงานกับเรา
  • Careersบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด

บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ผู้นำในการบริหารโครงการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Business Process Outsourcing) พร้อมเสนอโอกาสและตำแหน่งที่เหมาะสมแก่บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับเรา หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเรา เลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมตามข้อมูลด้านล่างนี้

Sales Executive (English Advanced)
ลักษณะงาน
  Responsibilities :-
• Maintain the existing clients on hand in parts of sale volume and customer relationship
• Finding the new clients and new selling opportunities
• Able to handle the full life cycle of sales
• Coordinate with all concerned parties


คุณสมบัติ
  Job Qualification:-
• Male or Female
• Thai Nationality only
• Age 25-35 years old
• Bachelor Degree or higher in Computer Business or related Computer
• Having experience in sale function at least 2 years
• Preferably the candidate with IT business experience
• Understanding the system integration concept is an advantage
• Able to deal with Public sector (Government & Stat Enterprise) and Private sector
• Self Motivated, Result & sales target oriented, work as a team player, high responsibility, good interpersonal
• Good Communication and Computer proficient
• Belonging your car and car license (we provide the allowance for this expense)


Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below: chantima

Chanwanich Co., Ltd.
699 Kongboonma Building, 6th floor Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-635-3333 ext. 2407
Fax: 02-635-3382
E-mail: , chantima.b@chanwanich.com
Website: http://www.chanwanich.com/ ; http://si.chanwanich.com
Work Location : Head Office 699 Kongboonma Building 6th floor, Silom RD. Silom Bangrak Bangkok Thailand 10500เงินเดือน
  ตามที่ตกลง

ถ้าหากท่านสนใจร่วมงานกับเรา ท่านสามารถ Apply ตำแหน่งงานที่สนใจได้
โดยที่ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเป็น Applicant ในระบบ
และดำเนินการตามขั้นตอนของระบบหลังการลงทะเบียนเสร็จสิ้น

 

Apply BackNews & Events | Technology| Products & Services | Careers | Company | Contact Us | FAQ

   © 2012 Chan Wanich Co.,Ltd. All Rights Reserved.