• ร่วมงานกับเรา
  • Careersบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด

บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ผู้นำในการบริหารโครงการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Business Process Outsourcing) พร้อมเสนอโอกาสและตำแหน่งที่เหมาะสมแก่บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับเรา หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเรา เลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมตามข้อมูลด้านล่างนี้

Senior Mobile Developer
ลักษณะงาน
  Responsibilities :-
• CodingWeb application (Windows , Mobile iOS, Android)
• DesignWeb&Mobile application
• Maintainand modify programs , make approved changes by amending flow charts , developdetailed programming logic , and coding changes
• Testand develop programming modifications
• Improvesystem performance&reliability.


คุณสมบัติ
  Qualification :-
• Male / Female Thai nationality, Age 25-35 years.
• Atleast 3 years of experience in Mobile Application (iOs, Android)
• Bachelor\'sDegree or above in Computer Science or Computer Engineering , MIS , IT orrelated field.
• Havingskill ASP.Net (MVC),Develop JAVA WEB&Mobile, iOS (MAC),Android
• Experiencein Mobile Developer (iOS, Android)
• Abilityto work independently and collaboratively in a mixed environment, self-learningand fast leaner.
• Workwell with a deadline and work overtime if required.

Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below: chantima

Chanwanich Co., Ltd.
699 Kongboonma Building, 6th floor Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-635-3333 ext. 2407
Fax: 02-635-3382
E-mail: , chantima.b@chanwanich.com
Website: http://www.chanwanich.com/ ;http://si.chanwanich.com
Work Location : Head Office 699 Kongboonma Building 6th floor, Silom RD. Silom Bangrak Bangkok Thailand 10500เงินเดือน
  ตามที่ตกลง

ถ้าหากท่านสนใจร่วมงานกับเรา ท่านสามารถ Apply ตำแหน่งงานที่สนใจได้
โดยที่ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเป็น Applicant ในระบบ
และดำเนินการตามขั้นตอนของระบบหลังการลงทะเบียนเสร็จสิ้น

 

Apply BackNews & Events | Technology| Products & Services | Careers | Company | Contact Us | FAQ

   © 2012 Chan Wanich Co.,Ltd. All Rights Reserved.