• ร่วมงานกับเรา
  • Careersบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด

บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ผู้นำในการบริหารโครงการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Business Process Outsourcing) พร้อมเสนอโอกาสและตำแหน่งที่เหมาะสมแก่บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับเรา หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเรา เลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมตามข้อมูลด้านล่างนี้

IT infrastructure
ลักษณะงาน
  • Knowledge of Windows server/Linux server platform.
• Knowledge of Microsoft Active Directory Domain Services (ADDS)
• Knowledge of TCP/IP, DHCP networking protocols and topologies.
• Understanding of storage, network, database, and hardware technologies.
• Experience in Server virtualization technology such as VMware vSphere.
• Knowledge about relational database (Oracal, MS SQL) or NoSQL.
• Designing and implementing Windows Server and Unix Server, Database Server (Oracal, MS SQL), Web Server and networks infrastructure.
• Knowledge of hardware platforms – Dell / HP / IBM, including rack-mounts, blade servers and Network devices.
• Work in system installation, configuration, maintenance and trouble shootings.
• Documents procedures and system architecture.


คุณสมบัติ
 

เงินเดือน
  ตามที่ตกลง

ถ้าหากท่านสนใจร่วมงานกับเรา ท่านสามารถ Apply ตำแหน่งงานที่สนใจได้
โดยที่ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนเป็น Applicant ในระบบ
และดำเนินการตามขั้นตอนของระบบหลังการลงทะเบียนเสร็จสิ้น

 

Apply BackNews & Events | Technology| Products & Services | Careers | Company | Contact Us | FAQ

   © 2012 Chan Wanich Co.,Ltd. All Rights Reserved.