• ติดต่อเรา
  • Contact us

   บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด

   อาคารกองบุญมา
   699 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
   โทรศัพท์ (+66) 2-635-3555
   โทรสาร (+66) 2-635-3398

   Chan Wanich Co., Ltd.

   Kongboonma Building
   699 Silom Rd. Bangrak, Bangkok 10500
   Tel. (+66) 2-635-3555
   Fax (+66) 2-635-3398

   

   News & Events | Technology| Products & Services | Careers | Company | Contact Us | FAQ

   © 2012 Chan Wanich Co.,Ltd. All Rights Reserved.

`