• Documents Management
Documents Management

เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เป็นระบบ สถานที่เก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อความต้องการ การใช้เวลานานในการสืบค้นเอกสาร ตลอดจน การหาเอกสารไม่พบ บริษัทฯ พร้อมเสนอระบบบริหารจัดการเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Document Management) ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆข้างต้น ผ่านการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ การรักษาความลับของข้อมูลโดยการเข้ารหัสข้อมูลที่มีความสำคัญ (Data encryption) ระบบเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และ ระบบสืบค้น ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องสถานที่เก็บเอกสาร บริษัทฯ มีคลังเก็บเอกสาร ห้องมั่นคง รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบ Access Control, CCTV เป็นต้น

<<BackNews & Events | Technology| Products & Services | Careers | Company | Contact Us | FAQ

   © 2012 Chan Wanich Co.,Ltd. All Rights Reserved.