• คำถามที่พบบ่อย
  • FAQ
 

บริษัท จันวาณิชย์ ให้บริการเกี่ยวกับอะไรบ้าง

    ตอบ ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาระบบงานครบวงจร (System Integration and Solution)
            ให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งให้คำปรึกษาออกแบบและเลือกใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
            ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับรูปแบบการทำงานให้สั้นลง
            (Short and time saving process) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
            และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน (Security)

ทำไมเลือกใช้บริการจาก จันวาณิชย์

     ตอบ การ Outsource ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ความน่าเชื่อถือขององค์กร
             ความยืดหยุ่น การตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร
             และศักยภาพของทีมงานของผู้ให้บริการนับเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งบริษัทจันวาณิชย์
             เขื่อมั่นว่าจะสามารถตอบทุกความต้องการข้างต้นได้เป็นอย่างดี
             เนื่องจากมีทีมงานที่มีความเข้าใจและประสบการณ์ในการบริหารงานมา
             อย่างต่อเนื่องให้แก่หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ธนาคาร และกลุ่มธุรกิจประกันภัย

Outsourcing คืออะไร

     ตอบ กระบวนการที่ลูกค้า จ้างบริษัทภายนอกองค์กรที่มีความชำนาญ เพื่อบริหารโครงการแทน
             เพื่อประหยัดเวลา ต้นทุน และบุคคลากรภายในบริษัท

มีบริการหลังการขายหรือไม่ และ อย่างไร

    ตอบ มีทีมงานที่พร้อมให้บริการทั่วประเทศไทย ตามระดับบริการ
            (Service Level Agreement: SLA) ที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบได้
            อาทิ Call center, Local Service Desk (ให้บริการอยู่ตาม site ของลูกค้า)
            หรือ Central Service Desk เป็นต้น

Enterprise Business Solution Service (EBSS) คืออะไร

     ตอบ การให้บริการแบบครบวงจร (End to end Solution) แก่ลูกค้า ทั้งด้านการจัดหาบุคคลากร
             เพื่อดำเนินการการปรับปรุงสถานที่ให้บริการ และการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

 

<<BackNews & Events | Technology| Products & Services | Careers | Company | Contact Us | FAQ

   © 2012 Chan Wanich Co.,Ltd. All Rights Reserved.