• ข่าว
  • News & Events

  อบรม Information Security and Privacy Awareness

เพื่อตอกย้ำจุดยืนความเป็นผู้นำด้าน Security บริษัทจันวาณิชย์ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร Information Security and Privacy Awareness Training แก่พนักงาน เพื่อให้ชาวจันวาณิชย์ทำงานด้วยความระมัดระวัง รักษาความปลอดภัยของข้อมูล และ ป้องกันภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้าน security อาจารย์ ปริญญา หอมเอนก

<<Back

  หัวข้อข่าวอื่น ๆ


News & Events | Technology| Products & Services | Careers | Company | Contact Us | FAQ

   © 2012 Chan Wanich Co.,Ltd. All Rights Reserved.