• ข่าว
  • News & Events

  ด่านอัตโนมัติสุวรรณภูมิ ผ่านคล่อง - ผิดปกติล็อก

ด่านตรวจหนังสือเดินทาง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ทั้งขาเข้าและขาออก ได้นำระบบ ออโต ชาแนล (Auto channel) หรือช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ มาใช้ตรวจพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางสำหรับคนไทยหรือชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2555 มีรายงานว่า เป็นระบบอำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางชาวไทยเป็นอย่างดี

จากการจับเวลาการผ่านพบว่า ระบบอัตโนมัติใช้เวลาคนละไม่เกิน 20 วินาที ที่ช่องตรวจ จะมีเจ้าหน้าที่คอยเชื้อเชิญให้ใช้พร้อมกับให้คำแนะนำการตรวจ เพิ่มความมั่นใจกับผู้รอการตรวจ และพบว่า ผู้ใช้ระบบแล้ว เมื่อเดินทางครั้งต่อไปก็จะเลือกระบบนี้ เพราะสะดวกกว่า ในขณะที่การตรวจโดยเจ้าหน้าที่จะใช้เวลา 40–45 วินาที

โดยบริษัทจันวาณิชย์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเปิดเผยว่า จะใช้การอ่านค่าจากชิป อาร์เอฟไอดี (เทคโนโลยีชี้เฉพาะอัตโนมัติไร้สาย) ที่ติดอยู่กับพาสปอร์ต จากนั้น จะตรวจสอบตัวบุคคลด้วยการอ่านค่าลายนิ้วมือ ซึ่งจะมีความแม่นยำสูง แม้จะเป็นฝาแฝดหน้าเหมือนแต่ลายนิ้วมือก็แตกต่าง บุคคลที่ใช้พาสปอร์ตของผู้อื่นก็ผ่านได้ยาก อย่างไรก็ตาม หากเป็นพาสปอร์ตเพิ่งทำเพียงวันเดียว อาจผ่านระบบไม่ได้เพราะข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ ยังส่งไม่ถึงด่าน ก็ต้องใช้ช่องทางปกติตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่

สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ตาม link ด้านล่าง
http://www.dailynews.co.th/technology/120474

<<Back

  หัวข้อข่าวอื่น ๆ


News & Events | Technology| Products & Services | Careers | Company | Contact Us | FAQ

   © 2012 Chan Wanich Co.,Ltd. All Rights Reserved.