• เทคโนโลยี
  • Technology

  Public Key Infrastructure (PKI)

คือระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยการป้องกันบุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้รับ เห็นข้อมูลหรือข้อความที่จัดส่งเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยใช้หลักการ ระบบกุญแจคู่ (Key Pair) ในการเข้ารหัส และถอดรหัสข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย >> กุญแจสาธารณะ (Public Key) กุญแจสำหรับแจกจ่ายให้กับบุคคลอื่นๆที่รับข้อมูล ...

 

<<BackNews & Events | Technology| Products & Services | Careers | Company | Contact Us | FAQ

   © 2012 Chan Wanich Co.,Ltd. All Rights Reserved.